TOUR BANGKOK – PATTAYA 5N4D

Một số hình ảnh minh họa được tổng hợp từ Internet và hình ảnh tour thực tế

Gọi để tư vấn

Ngày khởi hành

Các ngày trong tháng

Thời gian

5 ngày 4 đêm

Lịch trình

TP.HCM - THÁI LAN

Vận chuyển

MÁY BAY

6,990,000 đồng

Đặt Tour ngay

  Liên hệ càng sớm - Giá càng rẻ

  Hoặc để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau ít phút !


  BANGKOK – PATTAYA 5N4D

   

  NGÀY KHỞI HÀNH

  CHUYẾN BAY

  GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND)

  NGƯỜI LỚN

  (Trên 11 Tuổi)

  TRẺ EM

  (2 – 11 Tuổi)

  EM BÉ

  (Dưới 2 Tuổi)

  Ngủ chung giường người lớn

  02/03/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30 

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  02/03/2024  

   VJ805 SGN BKK 17:35 – 19:05         

  VJ806 BKK SGN 20:05 – 21:35

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  05/03/2024  

   VJ805 SGN BKK 17:35 – 19:05       

  VJ806 BKK SGN 20:05 – 21:35

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  06/03/2024  

  VJ803 SGN BKK 11:30 – 13:00

  VJ804 BKK SGN 14:00 – 15:30

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  07/03/2024  

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  09/03/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30   

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  13/03/2024  

  VJ803 SGN BKK 11:30 – 13:00

  VJ804 BKK SGN 14:00 – 15:30

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  14/03/2024  

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  16/03/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30   

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  16/03/2024  

   VJ805 SGN BKK 17:35 – 19:05     

  VJ806 BKK SGN 20:05 – 21:35

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  19/03/2024  

   VJ805 SGN BKK 17:35 – 19:05       

  VJ806 BKK SGN 20:05 – 21:35

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  20/03/2024  

  VJ803 SGN BKK 11:30 – 13:00

  VJ804 BKK SGN 14:00 – 15:30

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  21/03/2024  

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  23/03/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30   

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  27/03/2024  

  VJ803 SGN BKK 11:30 – 13:00

  VJ804 BKK SGN 14:00 – 15:30

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  28/03/2024  

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  30/03/2024  

   VJ805 SGN BKK 17:35 – 19:05       

  VJ806 BKK SGN 20:05 – 21:35

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  30/03/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30     

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  03/04/2024  

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  05/04/2024  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  06/04/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  07/04/2024  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

   09/04/2024   TẾT THÁI         

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10     

  VN604 BKK SGN 14:25 – 16:20

  9.390.000

  8.167.500

  2.347.500

  09/04/2024   TẾT THÁI         

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  9.390.000

  8.167.500

  2.347.500

  10/04/2024

  TẾT THÁI         

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  9.390.000

  8.167.500

  2.347.500

  12/04/2024

  TẾT THÁI  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  9.390.000

  8.167.500

  2.347.500

  13/04/2024

  TẾT THÁI      

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  9.390.000

  8.167.500

  2.347.500

  15/04/2024

  TẾT THÁI      

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.990.000

  7.867.500

  2.247.500

  17/04/2024   Giổ tổ Hùng Vương  

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  19/04/2024  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  20/04/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  23/04/2024  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  23/04/2024  

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  24/04/2024  

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  24/04/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  25/04/2024  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  27/04/2024    LỄ 30.04  

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  11.990.000

  10.117.500

  2.997.500

  29/04/2024   LỄ 30.04

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  11.390.000

  9.667.500

  2.847.500

  02/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  04/05/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  05/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  08/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  11/05/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  12/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  15/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  16/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  17/05/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  18/05/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.690.000

  6.892.500

  1.922.500

  19/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  22/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  23/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.690.000

  6.142.500

  1.672.500

  24/05/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  7.990.000

  7.117.500

  1.997.500

  25/05/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  7.990.000

  7.117.500

  1.997.500

  26/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  29/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  30/05/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  6.990.000

  6.367.500

  1.747.500

  31/05/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

   

  01/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  02/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  02/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  05/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  06/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  07/06/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  07/06/2024

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05           

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  08/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  09/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  09/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  11/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  12/06/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  12/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  13/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  14/06/2024

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05         

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  14/06/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  15/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  16/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  16/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  18/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  19/06/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  19/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  20/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  21/06/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  21/06/2024

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05       

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  22/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  23/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  23/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  25/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  26/06/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  26/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  27/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  28/06/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  28/06/2024

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05       

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  29/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  30/06/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  30/06/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

   

  02/07/2024

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  03/07/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  03/07/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  04/07/2024

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  05/07/2024

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05         

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  05/07/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  06/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  07/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  07/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  09/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  10/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  10/07/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  11/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  12/07/2024

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05       

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  12/07/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  13/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  14/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  14/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  16/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  17/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  17/07/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  18/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  19/07/2024

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  19/07/2024             

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05    

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  20/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  21/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  21/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  24/07/2024             

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  24/07/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  25/07/2024  

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  26/07/2024             

  VJ801 SGN BKK  08:35 – 10:05         

  VJ802 BKK SGN 11:30 – 13:00

  7.390.000

  6.667.500

  1.847.500

  26/07/2024             

  VN605 SGN BKK 11:35 – 13:10

  VN604 BKK SGN 14:20 – 16:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  27/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  28/07/2024  

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  30/07/2024             

  VN607 SGN BKK 16:50 – 18:30

  VN606 BKK SGN 19:30 – 21:20

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

  31/07/2024  

  VJ805 SGN BKK  17:15 – 18:45

  VJ806 BKK SGN 19:55 – 21:25

  7.190.000

  6.517.500

  1.797.500

  31/07/2024

  VN601 SGN BKK 08:35 – 10:20

  VN600 BKK SGN 11:20 – 13:10

  8.390.000

  7.417.500

  2.097.500

   

  • GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM:
  • Vé máy bay khứ hồi theo SGN-BKK-SGN (bao gồm hành lý ký gửi và xách tay). 
  • Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu.
  • Khách sạn 3* và 4* tiêu chuẩn Thái (2 Người/phòng) – Tham khảo: 

  Bangkok: Bangkok Palace, ,The Palazzo , Praso @ Ratchada12 ,Madison bangkok hotel ,Picnic Bangkok, SD Avenue, The Season Siam ,Gold Orchid ,Bizotel Bangkok, và tương đương

  Pattaya: Crystal palace Pattaya, Memo Pattaya, Citrus Grande Pattaya Hotel, Chariot Pattaya Hotel, Marble Garden View Hotel ,The Grand  Day Night , M Hotel, Aiyara Place Hotel,  và tương đương.

  • Xe máy lạnh du lịch phục vụ suốt tuyến.
  • Nước suối phục vụ suốt tuyến.  
  • Hướng dẫn địa phương nói tiếng việt phục vụ suốt tuyến.                             
  • Bữa ăn theo chương trình gồm: Buffet 86 tầng; Món ăn Thái vv…
  • Vé vào cổng các nơi tham quan theo chương trình.
  • Buffet nhà hàng xoay 86 tầng Baiyoke Sky.
  • Bảo hiểm du lịch Việt Nam với mức bồi thường tối đa 220.000.000VND tại Việt Nam.
  • Nón du lịch, Bao Da đựng hộ chiếu.

   

  Kính chúc Quý khách một chuyến đi bổ ích và thú vị!

  CHƯƠNG TRÌNH TOUR

  NGÀY 1:

   TP.HCM BANGKOK                                                                                  (Ăn Tối)                                                             

  • Trưởng đoàn đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục checkin đáp chuyến bay đi Thái Lan (Bangkok), Đến vương quốc Thái Lan xe và HDV đón đoàn đưa khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi và Ăn Tối.

  NGÀY 2:

  BANGKOK v LIGHTING ART MUSEUM & BALLOON GARDENv PATTAYA v WAT PHRA YAI                                                                                       (Ăn 3 Bữa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  • Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn, Làm thủ tục trả phòng, sau đó khởi hành Tham quan”𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐓 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 & 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐎𝐎𝐍 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍” -Bảo tàng nghệ thuật ánh sáng, thay đổi sự cũ kỹ trong chương trình tham quan du lịch Thái Lan, đưa thế giới ánh sáng và công nghệ Digital hiện đại đến với du khách. Tái hiện khung cảnh nổi tiếng thế giới và Thái Lan bằng 1 cách mới: nghệ thuật ánh sáng hiện đại , Vườn khinh khí cầu đưa cả thế giới châu Âu, mọi ánh nhìn nghệ thuật, độc đáo đến với Thái Lan, để du khách có thể thả mình vào không gian hiện đại, lãng mạng, thơ mộng ,Lần đầu tiên và duy nhất có mặt tại Thái Lan!
  • Quý khách tiếp tục viếng Wat phra yai Chùa Phật lớn, nằm trên đỉnh của Đồi Pratumnak, giữa Pattaya và Bãi biển Jomtien, bạn không thể không nhận thấy một bức tượng Phật khổng lồ cao 18 mét hiện ra qua những tán cây, Tượng Phật Lớn này – lớn nhất trong vùng – là điểm nổi bật của Wat Phra Yai, một ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1940 khi Pattaya chỉ là một làng chài, Tượng Phật Lớn cực kỳ nổi tiếng nó cũng được người dân địa phương đến cầu nguyện tại đây.
  • Buổi Tối, Quý khách tận hưởng 1 xuất Massage Thái cổ truyền” giúp lưu thông khí huyết
  • Đoàn dùng bữa tối, Nhận phòng và nghỉ đêm tại Pattaya. Buổi tối Quý khách có thể tự do khám phá các Show biểu diễn nổi tiếng bên Thái hoặc Tham gia Câu Mực đêm trên tàu Công Chúa Đông Phương (chi phí tự túc).

  NGÀY 3:

  PATTAYA v ĐẢO CORAL v TRÂN BẢO PHẬT SƠNv NOONGNOCH v CÀ PHÊ VÀNG+BÁNH PHỦ VÀNG vALCAZAR SHOW                                 (Ăn 3 Bữa)                                                                                                                                                    

  • Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đi “Đảo San Hô” Đảo Coral bằng cano, Đến đảo đoàn tự do tắm biển hoặc tham gia các trò chơi tự túc trên biển như: Tự lái Canô, lặn biển, lướt ván, dù bay vv…
  • Đoàn dùng cơm trưa.
  • Tiếp tục tham quan “Trân Bảo Phật Sơn” hay còn gọi là Khao Chee Chan, nơi được tạo nên kỷ niệm 50 năm đăng cơ của nhà vua Thái Lan. Là một ngọn núi đẹp nổi tiếng nằm ở tỉnh Chon Buri, cách Pattaya – thiên đường biển đảo Thái Lan chỉ khoảng 15 km, Nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên là bức tượng nổi Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi tọa thiền được tạc trên vách núi cao, Bức tượng cao đến hơn 100 mét, rộng khoảng 70 mét, được đúc nổi hoàn toàn bằng vàng ròng 24 cara, được tiến hành xây dựng vào năm 1996 nhân dịp Quốc vương Rama IX trị vì vương quốc Thái Lan được 50 năm.
  • Tham quan “Công viên khủng long Nongnooch” NongNooch Dinosaur Valley Pattaya. Tại đây Quý khách có dịp xem show biểu diễn của các chú Voi vui nhộn. (Trường hợp không trùng giờ show sẽ bù qua cho Quý khách ngồi xe điện dạo Công viên) Tham quan khuôn viên công viên khủng long, Xương rồng v.v…. cảnh đẹp như lạc vào thế giới rừng xanh .
  • Tham quan “Xưởng chế tác đá quý” World Gems Company (Một trung tâm trưng bày đá quý phong thủy đạt tiêu chuẩn ISO 9001) Tại đây Quý khách có thể tìm hiểu màu đá theo tháng sinh của mình.
  • Quý khách xem “Alcazar show’’ một trong những chương trình ca múa nhạc nổi tiếng và hoành tráng nhất do các vũ công chuyển đổi giới tính thực hiện với những màn biểu diễn múa dân tộc đến múa hiện đại vô cùng đặc sắc.
  • “Cà Phê Vàng+Bánh Phủ Vàng’’ lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Lan đánh dấu một sự thay đổi trong Thái lan truyền thống với sự mới lạ , độc đáo hơn ,bao gồm 1 cà phê+ bánh ngọt phủ vàng +đồ mặc chụp ảnh
  • Quý khách dùng Bữa Tối. Nghỉ đêm tại Pattaya.

   

  NGÀY 4:

  PATTAYA v TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIẤC NGỦ HOÀNG GIA v BAIYOKE v VIẾNG PHẬT 4 MẶT – FREE SHOPPING v BANGKOK            (Ăn Sáng, Ăn Trưa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Làm thủ tục trả phòng ,Quý khách tham quan và tìm hiểu cách phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến cột sống, tăng cường thể lực, cải thiện tuổi thọ con người, nâng cao giá trị cuộc sống thiết yếu tại “Trung Tâm Nghiên Cứu Giấc Ngủ Hoàng Gia”Morden Latex, là phân viện nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ Modern Latex Hoàng Gia Thái Lan. Tiếp tục tham quan: “Trung tâm nghiên cứu rắn độc & “Nơi trưng bày các loại đồ Da như da Cá Sấu, Cá Đuối’’…)sau đó khởi hành về Bangkok, Đoàn Ăn Trưa “Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky” Qúy khách chụp ảnh, ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bangkok.
  • Quý khách viếng “Phật Bốn mặt”Tứ Diện Thần ngay trung tâm Bangkok.Sau đó Quý khách tự do mua sắm tại siêu thị Big C hoặc tự do khám phá các khu mua sắm sầm uất khác ngay trung tâm Partunam như: MBK, Central World v.v…Tự túc khám phá các món địa phương tại Trung tâm Bangkok,Nghỉ đêm tại Bangkok. 

  NGÀY 5:

  BANGKOK v DẠO THUYỀN SÔNG CHAOPHRAYAv CHÙA PHẬT VÀNGv CHÙA THUYỀN  TP.HCM                                                                 (Ăn Sáng, Ăn Trưa)                                                                                                                                                                                                                                              

  • Sau khi ăn sáng, Làm thủ tục trả phòng, khởi hành “Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoại”.
  • Quý khách viếng “Wat Traimit” Chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới: cao 3 mét và nặng 5,5 tấn. Tượng được đúc theo phong cách Sukhothai tĩnh lặng và được khám phá một cách tình cờ vào thập niên 1950, Quý khách tiếp tục viếng “Chùa Thuyền” hay được gọi là Wat Yannawa, do vua Rama III xây dựng từ nhiều trăm năm trước, tọa lạc tại đường Charoen krung quận Sathon Bangkok. Ngôi chùa này có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hình dáng con thuyền của Trung Hoa với mái cao vút của lối kiến trúc Thái Lan, Xe đưa Quý Khách ra sân bay đáp chuyến bay về TP.HCM.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “TOUR BANGKOK – PATTAYA 5N4D”