BANGKOK – PATTAYA – MESSAGE THÁI

5 NGÀY - 4 ĐÊM

10,14,24,28/08-2019

DUBAI – ABU DHABI

6 NGÀY - 5 ĐÊM

02 /2019 - 08/2019

DUBAI – ABU DHABI

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Tháng 4,5,6,7,9-2019

SEOUL – LÀNG BÍCH HỌA SONGWOL DONG

4 NGÀY - 3 ĐÊM

08/03, 15/03,28/06