THƯ NGỎ Công ty SAITHANHTOURIST được thành lập vài năm