1/ 04 Thực tập sinh Sales Tours (Telesales) Chăm sóc khách