BANGKOK – PATTAYA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

Tháng 4,5,6,7/2019

BANGKOK – PATTAYA – ANCIENT CITY

5 NGÀY - 4 ĐÊM

27/04-01/05/2019

BANGKOK – PATTAYA – ĐẢO CORAL

5 NGÀY - 4 ĐÊM

29/04 - 03/05/2019

bangkok – pattaya – massage thai

5 NGÀY - 4 ĐÊM

10,14,24,28/08/2019

BANGKOK – PATTAYA – MESSAGE THÁI

5 NGÀY - 4 ĐÊM

10,14,24,28/08-2019