HÀNH TRÌNH CUNG ĐƯỜNG VÀNG

6 NGÀY - 5 ĐÊM

T5,6,7,8,9/2019

HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN

6 NGÀY - 5 ĐÊM

31/3-05/04/2019

NARITA- TOKYO- YAMANASHI- FUJI

5 NGÀY - 4 ĐÊM

T4,5,6,7,8,9,10-2019

NHẬT BẢN – TOKYO – FUJI – KOBE – KYOTO – OSAKA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

23,26,30/3,2/4,22/5, 19/6, 03/7, 24/7, 21/8, 11/9

NHẬT BẢN – TOKYO – HAKONE – FUJI – NARITA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

11/4, 16/5, 27/5, 10/6, 13/6, 27/6, 8/7, 11/7, 15/7, 22/7, 31/7, 16/9, 23/9

OSAKA – NARA – NAMBA – KYOTO

4 NGÀY - 3 ĐÊM

23 - 28/03/2019

OSAKA-KYOTO- FUJI-TOKYO

7 NGÀY - 6 ĐÊM

18 - 24/2 (Mùng 3)

TOKYO – HAKONE – FUJI

5 NGÀY - 4 ĐÊM

T5,6,9/2019

TOKYO – HAKONE – FUJI – NARITA

5 NGÀY - 4 ĐÊM

23 - 28/03/2018

TOKYO – MT.FUJI – NARITA

4NGÀY - 3 ĐÊM

02-05/02/2019