Khám Phá 05 NƯỚC CHÂU ÂU

8 NGÀY 7 ĐÊM

T3 - T8/2019

Khám Phá Canada

7 NGÀY - 6 ĐÊM

23/3

Khám Phá Canada

9 NGÀY - 8 ĐÊM

18/5

Khám Phá Canada

11 Ngày - 10 Đêm

18/5

PHÁP – ĐỨC – HÀ LAN – BỈ

7 NGÀY - 6 ĐÊM

09/04 ; 30/04 ; 14/05 ; 11/06 ; 09/07 ; 06/08

PHÁP – THỤY SĨ – Ý

9 NGÀY - 8 ĐÊM

17/06 - 25/06/2019