KOHRONG – PHNOM PENH

4 NGÀY - 3 ĐÊM

THỨ 5 HÀNG TUẦN

SIEM REAP – PHNOM PENH

4 NGÀY - 3 ĐÊM

THỨ 5 HÀNG TUẦN

SIEMREAP – PHNOMPENH

4 NGÀY - 3 ĐÊM

24,31/5; 07,14,21,28/06; 05/07/2019

SIEMREAP – PHNOMPENH

4 NGÀY - 3 ĐÊM

Thứ 5 hàng tuần